Pro nemocné


Pondělí 14. 5

ČJ - Slova se skupinami DĚ ,TĚ, NĚ

Učebnice str. 82/cv. 3

Pracovní sešit str. 61/cv. 1

MA - násobení s dělení 6, násobilka 6

PS - str. 56/cv. 2

PRV - Opakování lidské tělo

Písanka str. 28

 

Úterý  14. 5. 

ČJ - str. 82/cv. 4 (do sešitu), 83/cv. 8, str. 91/cv. 4

Co jsou to podstatná jména?

Co jsou to slovesa?

Ma - str. 59/cv. 7 (pouze příklady, které děti zvládnou)

Čtení vlastní knihy

 

Středa 15. 5

ČJ - Pracovní sešit dokončit str. 61, křížovka na str. 62

Diktát 83/10 (učebnice)

MA - Násobení a dělení 6

str. 54/cv. 4 a 5

 

Čtvrtek 16. 5. 

ČJ - str. 86/cv. 7 a 8

Bě pě vě mě - Výukové zdroje (wordwall.net)

MA - násobilka 6 

Násobení a dělení 6 (skolakov.eu)

 

Pátek 17. 5. 

ČJ - Pracovní sešit str. 

 

 

Pondělí 20. 5. 

ČJ - Učebnice str. 85/cv. 2

Opakování: Co jsou to podstatná jména a co slovesa

MA - Násobilka 7 (vyplnit do násobilkové knížky)

PS str. 21/cv. 8

PRV - Lidské tělo opakování 

Lidské telo - Výukové zdroje (wordwall.net)

ČJ - Čtení - str. 87 Příběh Robinson + otázky k textu

 

Čtvrtek 23. 5. 

ČJ - pracovní sešit str. 63 

MA - sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítky

Sčítání a odčítání dvojciferních čísel do 100 - Kvíz (wordwall.net)

document-152_1.pdf (1webit.cz)

PRV - test lidské tělo

Olympiáda, Peru

 

Pátek 24. 5. 

ČJ - opakování

MA - sčítání a odčítání do 100

 

Úterý 28. 5. 

ČJ - Učebnice str. 89/6

Pracovní sešit str. 66/vybrat tři cvičení a splnit

Podstatná jména

MA - str. 46/cv. 1 a 3

Násobení a dělení 1 - 7

 

Středa 29. 5. 

ČJ - 

Slovní druhy učebnice str. 90/cv. 1- 4

Pracovní sešit str. 71/cv. 1-3

MA 

str. 30/cv. 5

 

Čtvrtek 30. 5. 

ČJ - Učebnice  str. 91/cv. 4 a 5 (ústně)

Opsat do sešitu učebnice str. 92/cv. 6

Pracovní sešit str. 73/cv. 3 (celé)

MA 

násobení, dělení 7

Násobení a dělení 7 - Spojte odpovídající (wordwall.net)

Krokování

PRV 

Olympiáda (informace o olympiádě)

Pátek 31. 5. 

ČJ - pracovní sešit str. 71/cv. 1 a 2

Vymyslet a napsat do sešitu tři věty + vyznačit podstatná jména.

MA - Krokování PS (str. 28/cv. 1)

Násobební a dělení 7

Násobení a dělení 7 (skolakov.eu)

 

Pondělí 3. 6. 

ČJ - pracovní sešit str. 77/cv. 1, 2, 4

učebnice str. 93/cv. 2

MA -str. 28/cv. 3

Sčítání a odčítání do 100

Úterý 4. 6. 

ČJ - Učebnice str. 92/cv. 1, 93/cv. 4, (určovat podstatná jména a slovesa)

MA - Příklady (sčítání, odčítání, násobení, dělení)

Pracovní listy 2. třída - matematika - kombinované příklady - sčítání a odečítání do 100, násobilka 2, 3, 4, 5 | Maminkám.cz (maminkam.cz)

Písanka str. 39

Středa 5. 6. 

ČJ - Učebnice str. 94/cv. 1 a 2

Pracovní sešit str. 80/cv. 1

MA - str. 60/cv. 1 a 2, str. 61/cv. 3 a 6

Čtení - učebnice str. 98/9

Čtvrtek 6. 6. 

ČJ - předložky 

pracovní sešit str. 80/cv. 2

MA - str. 57/cv. 4 a 5

Pátek 7. 6. 

ČJ - spojky, pracovní sešit str. 81/cv. 1 a 2, učebnice str. (1, 2, 3 - ústně)

MA - pracovní sešit str. 36/cv. 6

Sčítání a odčítání do 100

Pondělí 10. 6. 

ČJ - Vlastní jména (učebnice str. 99, pracovní sešit str. 68/cv.5

Ma - Zopakuj si pamětné odčítání - Kvíz (wordwall.net)

Slovní úlohy

Úterý 11. 6. 

ČJ - test

MA - slovní úlohy, procvičování na test

Sčítání a odčítání s přechodem do 100 - Spojte odpovídající (wordwall.net)